Kovovýroba Jiří Suchý
          

Produkty

naklápěcí systém pro fotovoltaická zařízení naklápěcí systém
pro fotovoltaická
zařízení
zámky pérové, otočné a speciální zámky pérové,
otočné a speciální
formy ocelové, z TK plátků formy ocelové,
z TK plátků
soustružení na CNC soustruhu soustružení na CNC
soustruhu
tváření za studena tváření za
studena
zušlechťování oceli  (nitridace, cementace,  kalení) zušlechťování oceli
(nitridace, cementace,
kalení)
Copyright 2009, Jiří Suchý, designed by ISTT Tomáš Trdla